People: de mens centraal

Iedereen denkt aan het veranderen van de wereld,
maar niemand denkt erover om zichzelf te veranderen

Leo Tolstoj

  • Wat motiveert je, wat vind jij belangrijk. Het gaat om zin- en betekenisgeving
  • Wat is de weg om jouw mogelijkheden maximaal tot uitdrukking te laten komen
  • Het doel is keuzen maken.

Mindset EN gedrag gaan hierbij hand in hand.

Beyand_vlinder